TITLE

DESCRIPTION

معلمان

۳

فعالیت علمی

توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم

۲

سابقه طولانی

توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم

۱

مطالعه آموزشی

توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم

لیست معلمان

معلمان مدرسه

خانم خانمی

معلم هنر

توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم

خانم بیساری

معلم ریاضی

توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم

خانم بهمانی

معلم ورزش

توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم

خانم فلانی

معلم جغرافی

توضیحاتی درباره خانم معلم توضیحاتی درباره خانم معلم

دبستان مجتمع آموزشی طلوع سبز

مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه طلوع سبز با کادری مجرب و معلمانی دلسوز در تلاش است تا با فراهم سازی فضایی آرام ، معنوی و آموزشی ضمن زمینه سازی برای آموزش های علمی و مهارتی فرزندان این کشور، با تکیه بر استعدادیابی و پرورش آن‌ها به تربیت و تعالی این عزیزان نیز بپردازد.

        

آخرین دیدگاه ها

تماس با ما