۲۸ آذر · admin2 · بدون دیدگاه

فارسی سوم دبستان نمایش کار نیک سوم دبستان دخترانمان درساعت فارسی، درس هفتم تحت عنوان کارنیک، ضمن معرفی بعضی از کارهای نیک با تقویت حس آینده نگری را آموختند و در نهایت داستان درس به صورت نمایش اجرا شد.

ادامه مطلب

۲۲ آذر · admin2 · بدون دیدگاه

نقاشی وکلاژ

پایه سوم نقاشی وکلاژپایه سوم به روایت تصویر نقاشی ظرف میوه کلاژ پایه سوم

ادامه مطلب

۲۲ آذر · admin2 · بدون دیدگاه

نمایش بلدر چین وبرزگر

فارسی سوم دبستان دخترانمان در ساعت فارسی نمایش درس بلدرچین و برزگر را اجرا کردند و مفهوم خود اتکایی با زبان ساده بیان شد

ادامه مطلب

۲۱ آذر · admin2 · بدون دیدگاه

مواد اطراف ما-تغییر حالت مواد-اندازه گیری مواد

سوم دبستان مواد اطراف ما دخترانمان در ساعت علوم برای فصل مواد اطراف ما،با انجام چند آزمایش به مفهوم جامد،مایع وگاز دست پیدا کردند. برای درس تغییر جالت مواد،در آزمایشات مختلف حالت های (ذوب،انجماد وتبخیر )نشان دادند. اندازه گیری مواد(مبحث حجم) دختران گلمان درساعت علوم،برای درس اندازه گیری مواد (مبحث حجم) به آزمایشگاه رفتند. به …

ادامه مطلب

۲۱ آذر · admin2 · بدون دیدگاه

اردو شهربازی

اردو شهربازی-پایه سوم

ادامه مطلب

۲۱ آذر · admin2 · بدون دیدگاه

مسابقه ضرب های چند رقمی

ریاضی چهارم درکلاس ریاضی مسابقه ضرب های چند رقمی برای افزایش سرعت ودقت در ضرب های چند رقمی برگزار شد

ادامه مطلب

۲۰ آذر · admin2 · بدون دیدگاه

کاربرد متر

کاربرد متر-ریاضی سوم دانش آموزان روی متری که به همراه داشتند با ماژیک ده تا ده تا قسمتی جدا کردند ودر آخر به این نتیجه رسیدند که ده تا ده تا سانتی متری میشود صدتا ،که این صد سانتی متر برابر است با یک متر ،سپس کاربرد متررایادگرفتند.وسپس به حیاط رفتند وچیزهای مختلف را اندازه …

ادامه مطلب

۲۶ آبا · admin2 · بدون دیدگاه

کارگاه ریاضی

سوم دبستان

ادامه مطلب

دبستان مجتمع آموزشی طلوع سبز

مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه طلوع سبز با کادری مجرب و معلمانی دلسوز در تلاش است تا با فراهم سازی فضایی آرام ، معنوی و آموزشی ضمن زمینه سازی برای آموزش های علمی و مهارتی فرزندان این کشور، با تکیه بر استعدادیابی و پرورش آن‌ها به تربیت و تعالی این عزیزان نیز بپردازد.

        

آخرین دیدگاه ها

تماس با ما