TITLE

DESCRIPTION

مکان

مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست

از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰

مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست

۰۵۱۹۰۷۰۸۰

مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست

رضایت نامه

مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست

مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست

برنامه ریزی

مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست

جدول زمانی

مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست

وسایل مورد نیاز

مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست مطلب تست اینجاست

گالری تصاویر

تصاویر این رویداد را مشاهده کنید

دبستان مجتمع آموزشی طلوع سبز

مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه طلوع سبز با کادری مجرب و معلمانی دلسوز در تلاش است تا با فراهم سازی فضایی آرام ، معنوی و آموزشی ضمن زمینه سازی برای آموزش های علمی و مهارتی فرزندان این کشور، با تکیه بر استعدادیابی و پرورش آن‌ها به تربیت و تعالی این عزیزان نیز بپردازد.

        

آخرین دیدگاه ها

تماس با ما