TITLE

DESCRIPTION

مکان

مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد

از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰

مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد

۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۹

مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد

دانلودها

مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد

مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد

برنامه ریزی

مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد

جدول زمانی

مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد

وسایل مورد نیاز

مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد مطلب تست اینجا قرار میگیرد

گالری تصاویر

تصاویر این رویداد را مشاهده کنید

دبستان مجتمع آموزشی طلوع سبز

مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه طلوع سبز با کادری مجرب و معلمانی دلسوز در تلاش است تا با فراهم سازی فضایی آرام ، معنوی و آموزشی ضمن زمینه سازی برای آموزش های علمی و مهارتی فرزندان این کشور، با تکیه بر استعدادیابی و پرورش آن‌ها به تربیت و تعالی این عزیزان نیز بپردازد.

        

آخرین دیدگاه ها

تماس با ما